Reverzné modelovanie /reverzné inžinierstvo je v súčasnosti hlavným využitím metódy 3D skenovania.
Vašu súčiastku dokážeme nielen naskenovať, ale vďaka profesionálnym softvérom premodelovať do CAD formátu so zachovaním plnej stromovej štruktúry.
Video nižšie ukazuje postup práce po samotnom skenovaní. Spojenie 2 zlomených kusov do jedného celku a následné reverzovanie pre opätovnú výrobu poškodeného kusu.