Inšpekčnú kontrolu využívame na kontrolu skutočného stavu fyzického objektu voči CAD predlohe. Skúmame tak nepresnosti výroby, rôzne stupne opotrebenia, poškodenia a podobne. Využíva sa tiež pri kontrole dodávateľských služieb klienta. V procese konceptu alebo dizajnu sa využíva na kontrolu prototypu voči počítačovej predlohe. Znižuje sa tak potreba opakovane vyrábať prototyp. Zvyšuje sa prototypová efektivita v procese a znižujú náklady na vývoj.    

Naskenované dáta skutočného objektu je možné porovnávať s CAD modelom za účelom analýzy presnosti výrobných odchýlok. Výsledné dáta sú skompilované do protokolu, napríklad pdf. Cena tejto služby sa odvíja od komplexnosti skenovaného objektu alebo modelu a od výstupného typu dát.

Pracovný proces inšpekčnej kontroly:

V prípadne záujmu o vyššie uvedené služby alebo vytvorenia nezáväznej cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.