Technológia 3D skenovania pomáha našim zákazníkom riešiť rôzne situácie.
Tentokrát si ukážeme využitie 3D skenera pri úprave existujúceho zváracieho prípravku, ktorý je vďaka svojim rozmerom bežnými metódami ťažko merateľný. Jedná sa o stôl s rozmermi 8 x 1,5 x 2,6 metra.

Aj v tomto prípade musím vyzdvihnúť kvality ručného 3D skenera Creaform HandySCAN BLACK Elite, ktorý v náročných podmienkach pri 40°C dokázal celé hodiny fungovať bez jediného zaváhania. Výsledná hodnota na 8 metroch sa líši len o 0,2mm!

Výsledný sken pozostával zo 4 častí spojených do jedného celku. Softvér VXmodel si bez problému poradil aj s takýmto objemným projektom a spojenie skenov, či už na pozičné body, alebo zarovnanie podľa geometrie – surface best fit (len pre potreby videa) prebehlo bez deformácie či zakryvenia plôch s minimálnymi odchylkami.

Pre zaujímavosť, skenovanie trvalo cca 6h (2osoby), použitých bolo 5 krabičiek pozičných bodov (5x500ks) a výsledná sieť ma 63 592 833 trojuhloníkov / 32 780 808 vrcholov).